Meistä

Meistä

Näillä sivuilla puhutaan aikuiskoulutuksesta ja sen tarjoamista moninaisista mahdollisuuksista. Nykyajan yhteiskunnassa korostuu elinikäisen oppimisen merkitys. Tieto muuttuu ja kehittyy ja ihmisen on myös kehityttävä pysyäkseen mukana muutosten tahdissa. Tästä syystä aikuiskoulutus on niin kovin tärkeää – ja suosittua. Monet opiskelijat myös pelata kasinolla. Uusimmat nettikasinot Rizk on hyvin suosittu.

Moni aikuisopiskelusta haaveileva saattaa pohtia, kuinka rahoittaisi opintonsa. Tämä kysymys voi tulla päällimmäisenä mieleen – erityisesti, jos aikuisopiskelusta haaveilevalla on perhe elätettävänä. Moni saattaa pohtia, ettei perheen ja opintojen yhdistäminen ole yleensäkään mahdollista, mutta tähän voidaan esittää yksinkertainen vastakysymys: miksei olisi?

Opintojen rahoittamisvaihtoehtoja

Jos olet työtön ja saat ansiosidonnaista päivärahaa, kannattaa selvittää, olisiko sinulla mahdollisuutta opiskella omaehtoisesti. Omaehtoisten opintojen ajalta sinulla on oikeus saada ansiosidonnaista päivärahaa, jos olet siihen muutoinkin oikeutettu. Jos ansiosidonnainen päivärahasi on hyvä, voit tulla erinomaisesti toimeen myös opintojen aikana, vaikka sinulla olisi perhettäkin. Mahdollisuutta omaehtoisiin opintoihin tulee tiedustella omasta työvoimatoimistosta, joka antaa asiasta lausunnon. Tämän jälkeen sinun on myös löydettävä itsellesi opiskelupaikka. Kannattaa myös varmistaa, että ansiosidonnainen päivärahasi riittää koko opintojen ajaksi tai varmistaa opintojen aikaisen elämän rahoittaminen jollakin muulla tavoin. Omaehtoiset opinnot soveltuvat myös tilanteeseen, jossa haluat suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon.

Toinen aikuisopiskelijoiden suosima tapa hankkia uusi koulutus on oppisopimus. Tämä vaihtoehto soveltuu aikuiselle, joka haluaa opiskella ja ansaita samalla rahaa. Käytännönläheisyys kuvaa usein oppisopimusopiskelijoita. Käytännön työ korostuukin oppisopimuskoulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksen ajalta maksettava palkka ei välttämättä ole kovin korkea, mutta jos olet valmis tinkimään elintasostasi, on sillä mahdollista tulla toimeen. Lisäksi uusi koulutus voi auttaa sinua työllistymään tulevaisuudessa aikaisempaa paremmin, joten koulutus tulisikin nähdä sijoituksena tulevaisuuteen.

Kannattaa myös selvittää omat mahdollisuudet saada aikuiskoulutusrahaa, jos opintojen suorittaminen aikuisiällä kiinnostaa. Myös tämä saattaa olla varteenotettava vaihtoehto. Toisaalta moni käy opintojen ohella töissä, joten tätäkin vaihtoehtoa kannattaa harkita. Töiden, opintojen ja perheen yhdistäminen saattaa olla haastavaa, mutta jos omaat hyvän tukiverkoston, saattaa tämäkin onnistua. Kuten huomaat, niin aikuisopintojen rahoittamiseen on monia vaihtoehtoja eikä opintojen vuoksi tarvitse välttämättä velkaantua.

Miten löytää oma ala?

Vaikka aikuisena saattaisikin tuntua siltä, että pitäisi jo tietää, mitä haluaa tehdä “isona”, niin alan vaihtaminen aikuisiällä ei ole kovinkaan harvinaista – itse asiassa se on jopa yllättävän yleistä. Osittain tämä kertoo siitä, että me ihmiset muutumme ja jos jokin ala onkin saattanut tuntua omalta nuorena, ei se välttämättä enää tunnukaan samalta keski-iän lähestyessä. Monella on myös saattanut olla aivan vääränlaisia kuvitelmia jostakin tietystä alasta ja nämä kuvitelmat ovat alkaneet karista mielestä todellisuuden valjetessa useamman työvuoden jälkeen. Toisinaan kyse saattaa olla vain halusta kokeilla jotakin aivan muuta.

Miten sitten oman alan valitseminen onnistuu? Mistä tietää, että jokin ala sopii itselle tai että jokin ala ei varmasti ole itselle sopiva? Tieto auttaa valinnan tekemisessä ja toisinaan voi olla hyödyllistä myös turvautua ammattitaitoisen ammatinvalintaan erikoistuneen henkilön apuun. Toisinaan voi olla hyvä keskustella jonkun oman lähipiirin ulkopuolisen henkilön kanssa omiin uratoiveisiin liittyvistä ajatuksista ja tunteista. Tällainen keskustelu voi auttaa selventämään omia ajatuksia sekä saamaan niihin ulkopuolisen näkökulman. Myös netistä löytyy jonkin verran suppeahkoja ammatinvalintaan liittyviä testejä, joiden tekeminen voi ainakin antaa suuntaa omille ajatuksille. Toisinaan tosin voidaan olla myös siinä tilanteessa, ettei testejä tai pohdintaa tarvita, vaan kyseinen henkilö tietää tasan tarkkaan itse mille alalle haluaa suuntautua. Tällöin kannattaakin ottaa mahdollisimman seikkaperäisesti selvää alan koulutusvaihtoehdoista sekä koulutusta tarjoavista oppilaitoksista. Tieto on hyvä valttikortti lähdettäessä etsimään omaa opintopolkua.