Miten valmistautua pääsykokeisiin?

Miten valmistautua pääsykokeisiin?

Moni aikuinenkin saattaa jännittää pääsykokeisiin osallistumista ja monella alalla sellaiset on käytävä läpi, jos mielii päästä aloittamaan opinnot. Voiko pääsykokeisiin sitten valmistautua jotenkin kotikonstein? Kyllä voi! Lue tältä sivulta vinkkimme pääsykokeisiin valmistautumista silmällä pitäen.

Vinkkejä pääsykokeisiin valmistautumista varten

Tähän kappaleeseen on koottu luettelomaisesti vinkkejä siihen, kuinka voit kotikonstein valmistautua pääsykoetilanteeseen. Nappaa parhaat vinkit talteen ja sovella niitä oman tilanteesi mukaan!

– Jos pääsykokeisiin tulee lukea jokin kirja tai muu teos, tee itsellesi lukusuunnitelma, jonka avulla ehdit lukea pääsykoemateriaalit läpi riittävän monta kertaa. Lue materiaalit huolellisesti ajatuksen kanssa. Tee tarvittaessa merkintöjä tai kirjoita itsellesi muistiinpanoja lukemastasi.

– Tiedosta oma opiskelutyylisi – millä tavalla opit parhaiten? Joku oppii lukemalla, joku toinen taas kuuntelemalla. Tekeminen voi olla myös juuri sinun juttusi.

– Jos opit parhaiten kuuntelemalla, ei pääsykoemateriaalien lukeminen ääneen nauhalle ole välttämättä huono idea. Voit lukea ainakin tärkeimmät kohdat ääneen ja kuunnella niitä mahdollisimman monta kertaa vaikkapa silmät kiinni keskittyen.

– Pääsykoemateriaalien aiheeseen liittyvien laadukkaiden dokumenttien katsominen voi auttaa muistamaan aihealueeseen liittyvät sisällöt. Se voi myös auttaa syventämään omaa tietouttasi aiheesta.

– Jos pääsykokeet sisältävät haastattelutilanteen tai -tilanteita, mieti etukäteen, millaisia asioita haastattelussa saatettaisiin kysyä ja pohdi, kuinka voisit vastata tällaisiin kysymyksiin. Kysymykset saattavat liittyä esimerkiksi omaan opiskelumotivaatioon ja siihen, miksi haet juuri kyseiseen kouluun. Toisinaan esimerkiksi haastattelutilanteen harjoitteleminen puolison tai ystävän kanssa voi auttaa.

– Ennen pääsykoetta kannattaa rentoutua ja nukkua hyvin. Käy vaikka kävelylenkillä ennen kokeeseen osallistumista, jos se saa mielesi rentoutumaan.

– Kannattaa myös varmistaa, että kaikki kokeessa tarvitsemasi välineet ovat varmasti mukana. Näin et hermoile tätä asiaa turhaan.

Esimerkki pääsykoetilanteesta

Sosiaalialan YAMK-tason pääsykoe saattaa sisältää esimerkiksi kirjallisen kokeen sekä parihaastattelun. Kirjallinen koe saattaa sisältää esimerkiksi tiivistelmän laatimista sekä englannintasokokeen. Sen avulla pyritään selvittämään, kuinka hyvin opiskelija osaa jäsentää ajatuksiaan tiivistetyssä muodossa. Jos opinnoissa tarvitaan englantia, sisältää pääsykoe usein englanninkielisen osion, joka saattaa sisältää esimerkiksi monivalintatehtäviä.

Pääsykoe sisältää yleensä haastattelun, joka saattaa olla yksilö-, pari- tai ryhmähaastattelu. Parihaastattelussa kaksi hakijaa haastattelee toisiaan usein valmiiksi strukturoidun haastattelulomakkeen pohjalta. Tämän haastattelun aikana saatetaan kysyä esimerkiksi opiskelijan opiskelumotivaatioon liittyviä asioita. Tyypillisiä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi:

– Miksi haet opiskelemaan juuri tähän oppilaitokseen?
– Miksi juuri sinut pitäisi valita opiskelemaan tälle koulutuslinjalle?
– Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi opiskelijana?
– Tukeeko perheesi opintosuunnitelmiasi?
– Miten tulevat opinnot mielestäsi parantaisivat omaa ammattitaitoasi ja tukisivat urapolkuasi?
– Millaista työ- tai opiskelukokemusta sinulla on alalta?

Hyvä valmistautuminen on kaiken A ja O

Hyvä valmistautuminen on kaiken A ja O myös pääsykokeissa. Kuitenkin on tärkeää myös muistaa olla oma itsensä ja rentoutua mahdollisuuksien mukaan. Pääsykoetilanne saattaa jännittää, onhan kyseessä omat tulevaisuuden mahdollisuudet, mutta kuitenkin kannattaa muistaa, että vaikka pääsykoetilanne menisikin pieleen, tulee pääsykokeita aina uusia eikä yksi epäonnistuminen välttämättä tarkoita lopullista epäonnistumista. Kun olet valmistautunut pääsykokeeseen hyvin, tiedät, että olet tehnyt parhaasi. Enempää ei voi keneltäkään pyytää.

Jos ensimmäiset pääsykokeet menisivätkin metsään, voi tässäkin nähdä jotakin hyvää – ainakin tiedät seuraavalla kerralla hieman paremmin, millainen tilaisuus on luvassa ja osaat kenties valmistautua aikaisempaa paremmin, jolloin myös pääsykoemenestys saattaa olla aikaisempaa parempi. Toisinaan siis epäonnistuminen voikin tarjota aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Toisinaan myös varasijalta saattaa olla mahdollista päästä sisään haluamaansa oppilaitokseen, vaikka tilanne ensi alkuun vaikuttaisikin toivottomalta. Kannattaa siis kysellä oppilaitoksista mahdollisesti vapaiksi jääneitä opiskelupaikkoja, vaikkei pääsykokeissa onnistaisikaan. Usein käy nimittäin niin, että parhaat hakijat pääsevät useampaan paikkaan, jolloin aloituspaikkoja saattaa jäädä vapaiksi. Tällöin hieman huonomminkin pääsykokeissa pärjännyt saattaa saada tilaisuuden. Ja vaikkei oppilaitoksen ovi ensiyrittämällä aukeaisikaan, niin kannattaa aina yrittää uudelleen – kenties jopa aikaisempaa paremmin valmistautuneena.